1970 - F-68 med tastatur

1970 - F-68 med tastatur

Billedet viser en af de første telefoner i landet med trykknapper.

Modellen er konstrueret i Sverige i begyndelse af 60´erne, hvor den fra begyndelsen var forsynet med drejeskive.

Da man i begyndelsen af 70´erne så småt begyndte at indrette telefoncentralerne, så man kunne benytte trykknaptelefoner, blev apparatet moderniseret og drejeskiven udskiftet med trykknapper. Læg mærke til trykknappernes placering, hvor "1", "2" og "3" står i øverste række. Dette svarer til den internationale standard. Danmark har senere som et af få lande fraveget denne standard og benytter nu på dansk fabrikerede telefoner en talplacering i lighed med regnemaskinernes, altså med "7", "8" og "9" øverst.

Som trykknaptelefon fik modellen dog ikke den store udbredelse, da de nye typer allerede var på vej.


Post & Tele Museum - Købmagergade 37 - Postboks 2053 - 1012 København K
Tel. 33 41 09 00 - email:museum@ptt-museum.dk