1930 - FL-30, partstelefon

1930 - FL-30, partstelefon

Billedet viser et såkaldt partstelefonapparat fra en fuldautomatisk landcentral. Da apparatet blev indført i begyndelsen af 30´erne, var partstelefoner uhyre udbredt på stort set alle centraler. Da de første fuldautomatiske centraler åbnedes i slutningen af 20´erne, meldte ønsket sig om også at kunne tilbyde abonnenter under disse centraler partstelefon.

Læg mærke til nummerskiven med bogstaverne "A", "B", "X" og "Y". Abonnenterne havde 3-cifrede telefonnumre, dog med undtagelse af partstelefoner, hvis numre var 2-cifrede efterfulgt af "A", "B", "X", eller "Y".

Apparatet, der er et helt igennem dansk produkt, er fremstillet på Telefon Fabrik Automatic i København og er et meget fint eksempel på, hvad dansk industri kunne præstere på den tid.

I en lignende udgave blev dette apparat den tids mest udbredte telefon i København.


Post & Tele Museum - Købmagergade 37 - Postboks 2053 - 1012 København K
Tel. 33 41 09 00 - email:museum@ptt-museum.dk